Tank Relocatie

14 februari 2020

Onlangs heeft bij een van onze klanten de relocatie van een tank plaatsgevonden. Voor dit project is, na het slopen van de oude tank, de bestaande terp gerenoveerd. Tegelijkertijd is een noodterp naast de bestaande terp aangebracht waarop de nieuwe tank stapelend is gebouwd en gecoat.

Om de prefabtank van de noodterp naar de bestaande terp te kunnen verplaatsen is de prefab tank gevijzeld. Hierna zijn een drietal rails tussen de prefab locatie en de bestaande tankterp aangelegd.

De verplaatsing is in 2 fasen gebeurd, waarbij halverwege de route de tank tussentijds op stoppingen is gezet en de rails zijn verlegd om zodoende de aanwezige portalen naast de tank te ontwijken. Hoogteverschillen zijn overbrugd met repack en vijzelhout. Vervolgens zijn er trolleys (‘hondjes’) op de rails onder de tank geplaatst en is de tank over de rails naar zijn plaats geduwd.

De klant heeft ons een groot compliment gegeven voor de uitvoering van deze klus: “goed voorbereid, beheerst en professioneel uitgevoerd”.