Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit vormen de basis van Verwater's activiteiten  - hierin willen we uitblinken.

Ons doel is een ongeval-vrije werkomgeving en de hoogst haalbare kwaliteit van werkzaamheden, volgens de geldende standaarden. We streven naar continue verbetering van onze veiligheids- en kwaliteitsprestaties door vooruit te denken, door adequaat toezicht, training, en door het trekken van lessen van (bijna) incidenten en afwijkingen. Wij sturen onze organisatie op basis van duidelijke doelstellingen en het stellen van KPI's.

Verwater’s management en veiligheids- en kwaliteitscoördinatoren zijn veel aanwezig op onze sites en coachen onze mensen bij het identificeren van potentiële risico's. Verder is er  een Safety & Leadership programma uitgerold en een Veiligheidscultuur enquête uitgevoerd. Dergelijke initiatieven stellen ons in staat om de veiligheid verder te verhogen en bewustzijn en leiderschap onder onze mensen te creëren. We hebben een open bedrijfscultuur op basis van transparante communicatie. Verwater is met trots een lerende organisatie, voortdurend strevend naar nog betere veiligheids- en kwaliteitsprestaties.

Beleidsverklaring VGWMK

Verwater wil een veilige en gezonde werkomgeving creëren waarin medewerkers zich optimaal kunnen toeleggen op het uitbouwen van het bedrijf tot een tankonderhoud en -constructie contractor van wereldklasse. Ons doel is een ongevalsvrije werkomgeving en het in één keer juist uitvoeren van werkzaamheden volgens de geldende standaarden. We willen dit bereiken door:

  • Bewustzijn en actieve participatie van alle medewerkers met bijbehorend leiderschap
  • Autonome groei van onze bestaande activiteiten te combineren met internationale groei
  • Solide samenwerkingsverbanden aan te gaan met onze klanten
  • Een totaalpakket van diensten voor tankopslag aan te bieden
  • Een duurzame organisatie uit te bouwen.

Onze beleidsverklaringen zijn te vinden onder de button Downloads.

Certificering

Verwater is gecertificeerd volgens SCC-P / VCA-P, ISO9001, ISO3834, EN1090, T0103 en PRD3.2 en BRL SIKB 7000. Tevens zijn we als lid aangesloten bij SIR (Stichting Industriële Reiniging).

Kernwaardes en sterktes

  • Veiligheid en kwaliteit. Het voorkomen van letsel, kwaliteitsafwijkingen, milieuschade en materiële schade is onze prioriteit. Wet- en regelgeving, (werk)vergunningen, plannen, risico-inventarisaties en procedures zijn de basis. Wij leggen dezelfde VGWMK (Veiligheid, gezondheid, Welzijn, Milieu en Kwaliteit) eisen op aan onderaannemers, ingehuurde en tijdelijke medewerkers.
  • Integriteit. Wij steunen op de vaardigheden, talenten en betrokkenheid van onze werknemers en op hun integriteit en collectieve gezond verstand. We communiceren onderling open, duidelijk en professioneel maar ook naar onze klanten en andere relaties.
  • Professionaliteit. Wij hebben de kennis, kunde en het materieel in huis om het werk veilig, milieubewust en kwalitatief uit te voeren. Wij werken volgens de geldende normen en, standaarden en we voeren innovaties door die leiden tot een veiligere werkomgeving, hogere efficiëntie en hogere klanttevredenheid. Wij begrijpen de klantverwachtingen en hun zakelijke behoeften en stellen deze centraal in de definiëring van onze oplossingen en diensten.
  • Betrouwbaarheid. Wij streven ernaar een partner te zijn voor onze klant en we zien er op toe dat iedereen in de (project)organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt en zich committeert aan de gemaakte afspraken.
  • Loyaliteit. Samen kunnen we meer. Verwater zorgt voor de voortgang, planning en concrete financiële afhandeling in dienst van onze relaties en motiveert alle medewerkers om hun taken te op een eerlijke manier te verrichten en verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van collega’s.

Recente veiligheidsprijzen

 

Kristof Delcroix
Kristof Delcroix

Manager HSE and HR Belgium

+32 (0)48 643 8793
Angela Schuring

Manager HSEQ

+31 (0)6 26 93 13 45