Vertrek Wichard Huigen, CEO Verwater Group

27 augustus 2021

In maart 2018 is Wichard Huigen binnen de Verwater Group aangetreden als CEO. Sindsdien heeft hij het bedrijf succesvol door moeilijke tijden geleid, waaronder de corona crisis. Ook is er samen met onze medewerkers en klanten gezorgd voor een mooie groei van onze kernactiviteiten.

Na een carrière van 40 jaar waarvan ruim 3,5 jaar bij Verwater, heeft Wichard nu aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Hij wordt binnenkort 60 jaar en zal dan langzaamaan beginnen aan zijn pensioen; ook wil hij graag nog een aantal maatschappelijk relevante rollen vervullen bijvoorbeeld op het gebied van natuurbehoud. Per 31 oktober 2021 zal Wichard zijn functie als CEO dan ook neerleggen. Hij blijft in de rol van adviseur via onze strategische adviescommissie nog verbonden aan Verwater.

Wij bedanken Wichard, heffen binnenkort het glas met hem op zijn pensioen en wensen hem alle goeds voor de toekomst, samen met familie en vrienden!