Verwater Singapore relocatie project

24 april 2019

Eerder dit jaar kreeg Verwater Singapore de opdracht voor het verplaatsen van 3 opslagtanks van Tuas Singapore naar Pulau Sebarok.

De 3 tanks, alle drie 30 meter hoog en in diameters variërend van 23 meter tot 28,5 meter, moesten verplaatst worden met behulp van de Asian Hercules 2, een drijvende kraan met een capaciteit van 3200 ton.

Op 28 maart is tank 207 door de Asian Hercules 2 opgehesen en dezelfde dag over het water succesvol naar de tijdelijke fundering verplaatst. In de tankput is de tank met behulp van vijzelen en skid tracks verplaatst. Tank 408 is op 30 maart op dezelfde manier door de Hercules 2 opgehesen en dezelfde dag succesvol naar zijn permanente fundatie verplaatst. Tank 407 is gevijzeld en naar de ophaallocatie verplaatst, alwaar deze tank op 31 maart door de Hercules 2 is opgehesen en de dag erna met succes op zijn vaste fundering is neergezet. Tank 407 is hiermee de grootste tank ooit in Zuidoost-Azië die door een drijvende kraan is verplaatst.


Dank aan alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt: Vopak, Hiap Seng Engineering, Verwater en Asian Lift.