Verwater Tank Acadamy

11 juli 2019

Nu de vraag naar technisch personeel zo hoog is, is het extra belangrijk om medewerkers te blijven binden en boeien. Bij de Verwater Academy in Gorinchem spijkert Verwater daarom zelf collega’s bij.

Initiatiefnemer Roland van Vlijmen, manager Tankbouw licht toe: ‘Collega’s kunnen hier onder begeleiding van verschillende docenten oefenen met realistische werksituaties waarbij ze moeten voldoen aan alle eisen en regels die ook in de praktijk gelden.
De eerste groep heeft afgelopen jaar in tweeënhalve week zelf een opslagtank gebouwd. Andere groepen zijn recentelijk aan de slag gegaan met het onderdeel Onderhoud: één dag theorie in Hoogvliet en vier praktijkdagen in onze shop in Gorinchem onder begeleiding van een ‘Verwater’ docent.
In het opleidingstraject komen verschillende aspecten aan bod zoals bijv.: lassen, ijzerwerken, HSE, QC en tekeningen lezen. Er bestaat geen echte tankopleiding en bovendien is het werk dat wij doen erg specialistisch, waardoor je in de praktijk niet altijd de kans krijgt deze vaardigheden op te doen.
De collega’s die hier bijscholing krijgen, gaan weg met een certificaat en met meer bagage en kunnen voortaan meer werkzaamheden verrichten. Het is leuk om op deze manier jonge mensen enthousiast te maken voor tankonderhoud.’