Werken en leren bij Verwater door middel van het Individueel Beroepsopleidingtraject (IBO)

13 juni 2019

In samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Made in Antwerpen is er een leuk filmpje gemaakt met de collega's van Verwater op Vopak Antwerpen om het Individueel Beroepsopleidingstraject (IBO) te promoten. VDAB helpt Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doet de organisatie door een netwerk te creëren en door aan te zetten op het ontplooien van talenten en competenties. 

Verwater België zoekt regelmatig de samenwerking op met scholen en bemiddelende instanties, zoals het VDAB, voor het invullen van vacatures via werkervaring- en leertrajecten. Daarnaast heeft Verwater een monteurstraject opgezet in samenwerking met het VDAB en zijn we met hen bezig om onze civiele tak verder uit te gaan breiden om op deze manier nog meer instroom te kunnen genereren.

Bij Verwater worden er veel stagiairs in dienst genomen die hun laatste twee schooljaren bij ons stage lopen, elk jaar een stuk of acht. Zodra zij zijn afgestudeerd, bieden we ze een beroepsopleiding aan. Ook richten we ons nu op jongeren die een traject duaal leren volgen (twee dagen onderwijs op school en drie dagen werken).  

Een goede begeleiding bij de instroom van nieuwe collega's en studenten is erg belangrijk. Daarom worden er bij Verwater regelmatig intern coaches opgeleid, waarin zij onder andere leren hoe zij het best met nieuwkomers en studenten kunnen communiceren. De prestaties van nieuwelingen worden geregeld geëvalueerd en als zij naar een nieuwe locatie gaan, zorgen de coaches ervoor dat ze op de nieuwe plek goed worden opgevangen en soepel integreren op de werkvloer. Verwater medewerkers besteden veel tijd aan het ondersteunen van nieuwelingen, geven lezingen, verzorgen lasopleidingen en veiligheidscursussen en treden op als examinator wanneer studenten hun eindexamenscripties verdedigen. Verwater is een gezond en groeiend bedrijf met opleidingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden zowel in de breedte als in de diepte.

Heb je interesse in werken en leren bij Verwater neem dan contact op met onze recruitmentafdeling: solliciteren@verwater.com | +32 472 834 597

Klik op bijgaande link voor een impressie hoe het IBO-traject binnen Verwater wordt vormgegeven.
Alsook een inkijkje op de werkvloer van Verwater. 

Artikel Waterdrops 'Hoe zorgen we voor voldoende personeel?' : een leuk artikel over onze Afghaanse collega Ahmad Zulfoquari die eenzelfde traject via Voka heeft doorlopen.